Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Конструктивно укрепване, основен ремонт и преустройство на помещения за подготвителна група на целодневен режим на обучение в блок "В"

Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет „Конструктивно укрепване, основен ремонт и преустройство на помещения за  подготвителна група на целодневен режим на обучение в блок "В" на ОУ "Черноризец Храбър", находящо се в ПИ "за училище" с идентификатор 10135.2554.62, гр. Варна" Възложителят ОУ "Черноризец Храбър" уведомява, че на 28.06.2016 г. от 10.30 ч. в зам. дирекция на училището, ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №РД07-1004/21.06.2016 г. за отваряне на Плик №3 "Ценово предложение" на допуснатите участници.

 

Публикувано на 22.05.2017 г. в 17:44 ч.
Публикувано на 19.09.2016 г. в 17:31 ч.
 
 
Powered by Phoca Download