Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-230

 

I. Критерии за прием в паралелка с изучаване на БЕЛ в V клас

 

II. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас с БЕЛ

 

III. Списък на класирани ученици за паралелка с БЕЛ в V клас

 

IV. След 2-ро класиране: