Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

 

I. Критерии за прием в паралелка с изучаване на ИТ в V клас

 

II. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас с ИТ

 

III. Списък на класирани ученици за паралелка с ИТ в V клас

 

След 2-ро класиране: