Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

График, необходими документи и критерии за прием по паралелки в V клас

 

Заявление за прием в V клас за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

Декларация за прием в паралелка с математика за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

 Декларация за прием в паралелка с английски език за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

 

Резултати от временното класиране: