Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

График, необходими документи и критерии за прием по паралелки в V клас

 

Декларация за участие в състезания за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

Заявление за прием в V клас за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"