Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

    В ОУ "Черноризец Храбър" има 20 свободни места за 5 и 6 годишни деца за прием в Подготвителна група през учебната 2021/2022 година.

   Връзка към електронната система за кандидатстване - ТУК.