Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

 Електронната система за прием в Подготвителна група е достъпна от ТУК.

 

 

 

Условията за прием и необходимите документи за записване в училище са определени в РАЗДЕЛ V от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

 

Критериите за прием са в РАЗДЕЛ VI от същата Наредба.

 

 

Приети деца в ПГ за учебната 2020/2021 година