График и условия за прием в Подготвителна група с целодневна организация на обучение за учебната 2020/2021 година:

 

Необходими документи:

1. Заявление за прием в ПГ по образец:

2. Копие от акт за раждане на детето и оригинал за сверка.

3. Документи, удостоверяващи обстоятелствата съгласно посочените критерии за прием в ПГ.

 

Карта на степените на близост до училище:

 

Приети деца в ПГ за учебната 2019/2020 година

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация