Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

      Поради авария на отоплителната инсталация в училище се променя организацията за 12-ти февруари (вторник) 2019 г., както следва:

    1. За всички ученици учебните часове преди обяд ще бъдат с продължителност 25 минути при следния дневен режим:

I - VII клас

1 час

08.00 – 08.25

2 час

08.35 – 09.00

3 час

09.10 – 09.35

4 час

09.45 – 10.10

5 час

10.20 – 10.45

6 час

10.55 – 11.20

7 час

11.30 – 11.55

    2. За учениците на целодневна организация е осигурено обедното хранене и часовете ще бъдат с продължителност 20 минути при следния дневен режим:

I - IV клас ЦДО

1 час

11.30 – 11.50

2 час

12.00 – 12.20

3 час

12.30 – 12.50

4 час

13.00 – 13.20

5 час

13.30 – 13.50

6 час

14.00 – 14.20

     3. За Подготвителна група няма промяна в дневния режим. Начало: 08.00 ч., край - 17.30 ч.

Поради авария на отоплителната инсталация в училище, 11-ти февруари 2019 г. (понеделник) е неучебен ден за учениците от I до VII клас. Организират се занимания по интереси. За информация - класните ръководители.

Децата от подготвителна група са с редовни занимания на 11.02.2019 г.

 

    На 20 февруари 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

 

  На 11 февруари 2019 г. от 16.00 ч. до 18.00 ч. фирмата за униформи ЕТ "Атила 91" ще бъде в училище за приемане на поръчки и доставка.

     Телефон за контакти с фирмата производител на униформи:

052 370780

Със Заповед РД 06-120/29.01.2019 г. на Началника на РУО - Варна са променени датите на олимпиадите и състезанията, както следва:

    - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

   - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на състезанието "Ключът на музиката" за ученици от IV до VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

  - На 05.02.2019 г. от 14.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 13,40 ч.