Скъпи седмокласници,

Желаем ви успех и късмет на изпитите от национално външно оценяване!

 

    С информацията свързана с дейностите по провеждане на национално външно оценяване и прием след завършено основно образование можете да се запознаете тук.

 

 

      Във връзка с провеждане на национално външно оценяване за учениците от IV клас на ОУ "Черноризец Храбър" и СУ "Найден Геров" в сградата на ОУ "Черноризец Храбър" се променя дневния режим и седмичното разписание за периода 10.05.2018 г. - 18.05.2018 г. съгласно приложените дневен режим и седмично разписание тук.

   Резултатите от Пролетното математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" , което се проведе на 11 април 2018 г., можете да видите тук.

   Резултатите от състезанието по английски език "English is fun", което се проведе на 26 април 2018 г., можете да видите тук.

  

   Критериите за прием в Подготвителна група (ПГ) можете да видите тук.

   Приемането на документи за  ПГ ще започне от 28.05.2018 г.

   Електронната система за прием в I-ви клас ще бъде активна през месец май 2018 година. Системата е достъпна от тук.

   График на дейностите по прием в I-ви клас можете да видите тук.

 

        Със Заповедта за училищен план-прием за учебната 2018/2019 година можете да се запознаете тук.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи