Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Във връзка със заповеди с номера № РД 01-168/15.03.2021 г. на МЗ и № РД-09-619/12.03.2021 г. на МОН учениците от V, VI и VII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително съгласно седмичното разписание. Продължителност на часовете  - 30 минути.

     Учениците от I - IV клас продължават присъственото си обучение в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.

    На 18-ти март 2021 г. от 12.00 ч. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се проведе Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" за учениците от I - IV клас.

    Всички участници в състезанието заемат местата си до 11.45 ч. съгласно разпределението по зали, придружени от един от квесторите.

 

    Необходими пособия - химикали и чертожни инструменти.

    Маските са задължителни по време на състезанието за учениците и квесторите.

    Времетраене - 90 минути.

    С Регламента на състезанието можете да се запознаете ТУК.

 

 

   Съгласно заповеди с номера № РД-01-786/11.03.2021 г. на РЗИ - Варна, № РД-09-619/12.03.2021 г. на МОН се преустановяват присъствените учебните занятия за VI и VII клас за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

   Учениците от V клас продължават обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до 17.03.2021 г. включително.

    Продължителност на учебните часове в ОРЕС за V-VII клас - 30 мин.

   Учениците от I - IV клас продължават присъствено обучение в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.

    Маските за учениците са задължителни в общите помещения в училище.

 

Baba Marta 2021

   Съвременният живот налага учители и родители да обединим усилията си в името на децата и тяхното най-добро образование и възпитание.
  Създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност за всички нас и най-вече за децата.

 

   Заедно можем повече и го постигаме!

   Вижте нашето послание.