Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-230

  С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2022/2023 година можете да се запознаете в следните секции:

- Прием в V клас с математика

- Прием в V клас с английски език

- Прием в V клас с български език и литература

    Окончателното класиране и разпределение по паралелки според заявените желания и брой точки ще бъде публикувано съгласно графика за прием в V клас.

Със списъка от първо класиране за I-ви клас можете да се запознаете ТУК.

Необходими документи за записване:
1. Копие на удостоверение за раждане на детето;
2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
                            3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

                           4. Документ за самоличност на родител.

   Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението и подадени в срок съгласно графика на дейностите за прием в I-ви клас.

    С резултатите от състезанието по английски език "English is fun" можете да се запознаете ТУК.

    В случай на забравен фиктивен номер се обръщайте към класните ръководители.

 

   Резултатите от състезанието "Решаването на задачи е  лесно", което се проведе на 14-ти април 2022 г., можете да видите ТУК.

   В случай на забравен фиктивен номер се обръщайте към класните ръководители.