Родителска среща

На 10 октомври (сряда) от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителна група.

 

 

 

 

 

 

 

Дневен ред:

1. Запознаване с правилника за дейността на училището;

2. Запознаване с безопасните условия на възпитание, обучение и труд;

3. Запознаване с графика за консултации;

4. Резултати от входно равнище на учениците.

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

 Тържественото откриване на учебната 2018/2019 година  ще се състои в 09.30 часа на 17.09.2018 г. в източния двор на училището (от страната на спортните площадки).

  Всички ученици да бъдат в училище в 9.00 ч., задължително с униформи.

  Очакваме Ви!

     Във финалния кръг на турнира "Математика без граници" отборът на ОУ "Черноризец Храбър" се представи блестящо.

 

 

В индивидуалното класиране бронзови медали спечелиха учениците:

Александър Велизаров от IV-в клас

Даниел Стойчев от IV-а клас

Яна Димова от III-а клас

Деница Янакиева от III-б клас.

    Петя Горанова - учител начална училищна педагогика и ръководител на отбора, беше наградена за принос в популяризиране на турнира и мотивация на учениците за участие в математически състезания.

 

  Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2018/2019 година съгласно критерии за прием и желания можете да видите, както следва:

V-a клас - математика

V-б клас - английски език

V-в клас - информационни технологии

   Ученици от други училища могат да получат служебни бележки, че са приети в ОУ "Черноризец Храбър" от 28.06.2018 г. Краен срок за прием на удостоверения за преместване за ученици от други училища е съгласно график на дейностите по прием в V клас.

    Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" се считат за записани и не е необходимо ново записване за V клас.

   Подаването на заявления от класираните по 2-ро и 3-то желание за избираеми учебни часове и факултативни учебни часове ще се осъществи на първата родителска среща на 10 септември 2018  година.

 

 

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи