Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2018/2019 година съгласно критерии за прием и желания можете да видите, както следва:

V-a клас - математика

V-б клас - английски език

V-в клас - информационни технологии

   Ученици от други училища могат да получат служебни бележки, че са приети в ОУ "Черноризец Храбър" от 28.06.2018 г. Краен срок за прием на удостоверения за преместване за ученици от други училища е съгласно график на дейностите по прием в V клас.

    Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" се считат за записани и не е необходимо ново записване за V клас.

   Подаването на заявления от класираните по 2-ро и 3-то желание за избираеми учебни часове и факултативни учебни часове ще се осъществи на първата родителска среща на 10 септември 2018  година.

 

 

 Разпределението по паралелки на приетите деца в I-ви клас за учебната 2018/2019 година можете да видите ТУК.

  На 20-ти юни 2018 година от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за приетите в I-ви клас ученици за учебната 2018/2019 година.

Със списъка с приети деца в Подготвителна група за учебната 2018/2019 година можете да се запознаете тук.

Първо класиране за прием в I-ви клас за учебната 2018/2019 година можете да видите тук.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи