Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2019/2020 година съгласно критерии за прием и желания можете да видите, както следва:

V-a клас - математика

V-б клас - английски език

V-в клас - информационни технологии

  При освобождаване на места в паралелките редът за прием ще се определя съгласно критериите за прием независимо от кое училище са кандидатите.

    Обявяването на свободни места след второ класиране е на 8-ми юли 2019 г. съгласно Условия и график за прием в V клас.

    Първата родителска среща ще се проведе на 10 септември 2019  година.

Преди няколко дни двама ученици намериха немалка сума пари в училище, която без никакво колебание предадоха на своите учители.

Гордеем се с вас, достойни Черноризци!

Gramota 2

 

- Родителската среща на приетите в I-ви клас ще се състои на 20.06.2019 г. от 18.00 ч.

 

- Фирмата за униформи ще приема поръчки  в училище на 24.06.2019 г. и 25.06.2019 г. от 14.00 ч. до 18.30 ч.

 

- Съобщение от Община Варна във връзка с дейностите по прием I-ви клас и свободните места:

Обявени са свободните места за второ класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна. След изтичането на срока за записване на класираните деца свободните места в училищата са 455 за цялата община, като от тях 34 са за училищата в с. Тополи, с. Константиново и с. Каменар. За град Варна свободните места са 421.

Ново заявление за участие на второ класиране за обявените свободни места регистрират родители, които не са подавали заявление до момента, както и тези, чиито деца не са записани в училищата, в които са класирани. Със старото заявление във второ класиране участват некласираните деца, като желанията се редактират според обявените свободни места. Пълната информация за свободните места е поместена на https://school.is-vn.bg/free-spaces

По график подаването на заявление става в дните 11-12 юни 2019 година. Обръщаме внимание на родителите да следят за актуалност в заявлението на адресната регистрация на детето и при установено несъответствие е необходимо да се явят в Община Варна, стая 1104 във времето от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. На място в Общината подават заявление и родителите на деца, за които липсва информация в електронната система. Графикът на дейностите по приема може да бъде проследен на: https://school.is-vn.bg/documents/grafik.pdf

Във връзка с провеждането на Националното външно оценяване на 17 юни 2019 година записването в училище на класираните деца на тази дата ще става след 14:00 часа.

 

 

   Списък с приети деца в Подготвителна група на ОУ "Черноризец Храбър" за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.

 

Родителска среща ще се проведе на 20-ти юни от 18.00 ч.

 

  С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2019/20120 година можете да се запознаете в следните секции:

 

- паралелка с усилено изучаване на математика

- паралелка с усилено изучаване на английски език

- паралелка с усилено изучаване на ИТ

 

  Класирането е временно и подлежи на промяна при движението на ученици в периода за записване.