Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Уважаеми родители и ученици от V, VI и VII клас,

     От утре - 19.11.2020 г.  до 29.11.2020 г. обучението в V, VI и VII клас ще се провежда онлайн в Google Classroom съгласно актуализираното седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

     Учебният ден за V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

     Продължителност на часовете - 30 мин.

   Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и задължителното присъствие на учениците.

    Всички останали ученици от ПГ, I, II, III, IV клас продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

Дневен режим за периода 19.11. - 29.11.2020 г.

              5 - 7 клас

1 час

08,00 – 08,30 ч.

2 час

08,50 – 09,20 ч.

3 час

09,40 – 10,10 ч.

4 час

10,40 – 11,10 ч.

5 час

11,30 – 12,00 ч.

6 час

12,20 – 12,50 ч.

7 час

13,10 – 13,40 ч.

8 час

14,00 – 14,30 ч.

9 час

14,40 – 15,10 ч.

10 час

15,20 – 15,50 ч.

     Уважаеми родители и ученици от VI и VII клас,

     От утре - 12.11.2020 г.  до 22.11.2020 г. обучението в VI и VII клас ще се провежда онлайн в Google Classroom съгласно актуализираното седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

     Учебният ден за VI-VII клас започва в 8:00 ч.

     Продължителност на часовете - 30 мин.

   Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и задължителното присъствие на учениците.

    Всички останали ученици от ПГ, I, II, III, IV, V клас продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

Дневен режим за периода 12.11. - 22.11.2020 г.

              6 - 7 клас

1 час

08,00 – 08,30 ч.

2 час

08,50 – 09,20 ч.

3 час

09,40 – 10,10 ч.

4 час

10,40 – 11,10 ч.

5 час

11,30 – 12,00 ч.

6 час

12,20 – 12,50 ч.

7 час

13,10 – 13,40 ч.

8 час

14,00 – 14,30 ч.

9 час

14,40 – 15,10 ч.

10 час

15,20 – 15,50 ч.

Уважаеми родители и ученици от VI и VII клас,

Съгласно Решение на Областен кризисен щаб  - Варна от утре - 12.11.2020 г.  до 22.11.2020 г. обучението в VI и VII клас ще се провежда онлайн съгласно седмичното разписание на съответните паралелки. За повече подробности и точен график на часовете, следете информацията в сайта на училището и електронния дневник Школо до края на деня.

 Всички останали ученици от ПГ, I, II, III, IV, V клас продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

 

      Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" се включиха в инициативата на Община Варна за насърчаване на четенето сред деца и ученици като се изявиха чрез авторско творчество. 
На 21.10.2020г., в библиотеката на училището, учениците от 4-в клас с ръководители Йордана Вичева и Атанас Велев, със съдействието на Георги Пенев - педагогически съветник и Магдалена Стоянова - библиотекар, представиха приказки и разкази написани от самите тях. Творбите на малките автори бяха съпроводени и с илюстрации.

        Приказките и разказите на учениците ще бъдат събрани в малка книжка със заглавие „Животът 1/2 приказка“, която ще обогати училищната библиотека.

Вижте нашите ТВОРЦИ НА ПРИКАЗКИ.  Ето и инициативата ни в Община Варна.

  На 08.09.2020 г. приключи областния етап от националния конкурс с международно участие "С очите си видях бедата" - Варна 2020. Детските рисунки бяха оценявани от компетентно жури , съставено от художници и преподаватели по изобразително изкуство. ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна се представи достойно и завоюва първо, второ и трето място в първа категория, втора възрастова група 11-13 години. 

    На първо място е рисунката на Кристиана Д. Янакиева - 6-б клас (учебна 2019/2020)
    На второ място е класирана рисунката на Мария Д. Янакиева - 6-б клас (учебна 2019/2020)
  На трето място - рисунката на Габриела С. Пехливанова  от 6-а клас (учебна 2019/2020)