Със Заповед РД 06-120/29.01.2019 г. на Началника на РУО - Варна са променени датите на олимпиадите и състезанията, както следва:

    - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

   - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на състезанието "Ключът на музиката" за ученици от IV до VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

  - На 05.02.2019 г. от 14.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 13,40 ч.

  С решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е удължена грипната ваканция за всички ученици от Област Варна до 4.02.2019 г. включително.

  05.02.2019 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.

  Учебният процес ще бъде възстановен  на 06.02.2019 г. със седмично разписание за II-ри срок, което ще бъде публикувано в сайта до 31.01.2019 г. Учебните часове за всички класове започват в 8.00 ч. и са с продължителност съгласно дневния режим за втори срок.

 

Олимпиади и състезания, чиито дати съвпадат с периода на обявената грипна ваканция, ще се проведат след възстановяване на учебния процес. Конкретните дати ще бъдат съобщени допълнително.

РУО - Варна

      С решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ  от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г.  (включително) е преустановен учебният процес в училищата на територията на Област Варна поради обявяване на грипна епидемия.

    Състезанието "Решаването на задачи е лесно", обявено за 23.01.2019 г., ще се проведе след възстановяване на учебния процес в училище. Новата дата на състезанието ще бъде обявена в сайта на училището в първия учебен ден след ваканцията.

    На 23 януари 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

                                                Регламент на състезанието можете да видите тук.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи