Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Уважаеми родители и ученици,

 Съгласно заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на МЗ и заповед № РД 09-3610/ 31.12.2020 г. на МОН,  от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението в ОУ "Черноризец Храбър" ще се провежда при следната организация:

1. Обучението на децата от ПГ в дневна форма ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание. Начало на учебния ден - 8.00 ч.

2. Обучението на учениците от I-II клас ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание на паралелките и групите ЦДО. Начало на учебния ден - 8:30 ч.

3. Обучението на учениците от III-IV клас ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание на паралелките и групите ЦДО. Начало на учебния ден - 8:00 ч.

4. Маските са задължителни за учениците при влизане в сградата и във всички общи помещения на училището.

5. Обучението на учениците от V, VI и VII клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда - Google Classroom съгласно седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/. Продължителност на учебните часове - 30 мин.

Дневен режим за периода 04.01.2021 г. - 31.01.2021 г. за V-VII клас:

 

 1 час

  08,00 – 08,30 ч.

 2 час

  08,50 – 09,20 ч.

 3 час

  09,40 – 10,10 ч.

 4 час

  10,40 – 11,10 ч.

 5 час

  11,30 – 12,00 ч.

 6 час

  12,20 – 12,50 ч.

 7 час

  13,10 – 13,40 ч.

     Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

6. Външни лица се допускат в сградата само при неотложна необходимост и при спазване на всички противоепидемични мерки от 8.30 до 16.00 ч.

  Нека влезем в 2021 година здрави и позитивни, с вяра и оптимизъм, за да можем заедно и пълноценно да осъществим мечтите си!

        Уважаеми родители и ученици,

 Съгласно заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на МЗ,  от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително, обучението за всички деца и ученици от ПГ, I-ви до VII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда - Google Classroom според седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

   

 

  Учебният ден за ПГ, I-II клас започва в 8:30 ч.

  Учебният ден за III, IV, V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

  Продължителност на часовете:

      ПГ, I - IV клас - 20 мин. - асинхронно обучение

      V - VII клас - 30 мин. - синхронно обучение

 Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

  

Дневен режим за периода 30.11. - 21.12.2020 г.

 

                   5-7 клас 

       3-4 клас 

      ПГ, 1-2 клас 

 1 час

  08,00 – 08,30 ч.

  08,00 – 08,20 ч.

  08,30 – 08,50 ч.

 2 час

  08,50 – 09,20 ч.

  08,50 – 09,10 ч.

  09,15 – 09,35 ч.

 3 час

  09,40 – 10,10 ч.

  09,40 – 10,00 ч.

  10,00 – 10,20 ч.

 4 час

  10,40 – 11,10 ч.

  10,40 – 11,00 ч.

  10,55 – 11,15 ч.

 5 час

  11,30 – 12,00 ч.

  11,30 – 11,50 ч.

  11,40 – 12,00 ч.

 6 час

  12,20 – 12,50 ч.

  12,20 – 12,40 ч.

  12,25 – 12,45 ч.

 7 час

  13,10 – 13,40 ч.

  13,10 – 13,30 ч.

 

      Ha територията на област Bapна ca създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в систуацията на криза, свързана с  COVID-19". Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11,30 часа и 12,30 - 16,30 часа.

   Подкрепа можете да получите и от педагогическия съветник към училището Георги Пенев чрез модула за комуникация в Школо.

 

Уважаеми родители и ученици от I до VII клас,

     Във връзка с високия процент заболеваемост в училище - 14,5% отсъстващи ученици, 18,5% отсъстващи учители и 28,6% отсъстващи служители от непедагогическия персонал, от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително, обучението за всички ученици от I-ви до VII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда - Google Classroom съгласно седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

     Учебният ден за I-II клас започва в 8:30 ч.

     Учебният ден за III, IV, V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

     Продължителност на часовете:

      I - IV клас - 20 мин. - асинхронно обучение

      V - VII клас - 30 мин. - синхронно обучение

   Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

    Децата от ПГ продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

Дневен режим за периода 23.11. - 30.11.2020 г.

 

 

                   5-7 клас 

       3-4 клас 

       1-2 клас 

 1 час

 08,00 – 08,30 ч.

 08,00 – 08,20 ч.

 08,30 – 08,50 ч.

 2 час

 08,50 – 09,20 ч.

 08,50 – 09,10 ч.

 09,15 – 09,35 ч.

 3 час

 09,40 – 10,10 ч.

 09,40 – 10,00 ч.

 10,00 – 10,20 ч.

 4 час

 10,40 – 11,10 ч.

 10,40 – 11,00 ч.

 10,55 – 11,15 ч.

 5 час

 11,30 – 12,00 ч.

 11,30 – 11,50 ч.

 11,40 – 12,00 ч.

 6 час

 12,20 – 12,50 ч.

 12,20 – 12,40 ч.

 12,25 – 12,45 ч.

 7 час

 13,10 – 13,40 ч.

 13,10 – 13,30 ч.

 

 8 час

 14,00 – 14,30 ч.

   

 9 час

 14,40 – 15,10 ч.