Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

 

    Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително са обявени за неучебни - грипна ваканция във връзка с решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ Варна (Протокол № 1) от 27.01.2020г. и издадена Заповед на директора на ОУ "Черноризец Храбър" - Варна.
        05.02.2020 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.
       
       Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г. в 08.00 ч. със седмично разписание за II-ри срок.
 

  "Насилието е оръжието на слабите, ненасилието - на силните" Махатма Ганди

   Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна, обединени от общата цел да кажат  "НЕ на насилието във всичките му форми и прояви", изразиха своята позиция чрез рисунки в часовете по изобразително изкуство. Един проект от План за превенция на агресията  в ОУ "Черноризец Храбър",  под ръководството на Галин Ников - педагогически съветник и Десислава Славова - ст. учител по изобразително изкуство и технологии в училище, успешно реализиран чрез нагледната представа на учениците от V и VI клас за добро и зло, за тъмната и светла страна на човешката природа и възможностите за справяне с насилието. 

    

   Децата от Подготвителна група в училище изживяха заедно със своите родители трепета от приготовленията за празника Бъдни вечер показвайки ни българските традиции и обичаи свързани с този ден.

 

 

 

Коледна ваканция - 21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

Учебните занятия се възстановяват на 06.01.2020 г.