Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

С резултатите от състезанието можете да се запознаете ТУК.

В случай на забравен фиктивен номер, се обръщайте към класните ръководители.

Резултатите на учениците от 4 клас от олимпиадата можете да видите ТУК.

Резултатите са с фиктивни номера, които са получили учениците от класните си ръководители. За по-лесна ориентация кой фиктивен номер за кое състезание е,  фиктивните номера за олимпиадата по математика започват с "ОМ..."

Родител, който желае да разгледа работата на детето си, може да го направим в зам. дирекция след предварителна уговорка по телефона за определяне на ден и час.

Поздравления за всички участници и честито на всички класирани за Областен кръг!

На 23.01.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведат:

- Олимпиада по математика за ученици от V, VI, VII клас. Времетраене - 4 часа

- Олимпиада "Знам и мога" за IV клас. Времетраене - 80 минути

1. Учениците трябва да са в училище в 8.30 ч. 

2. Влизането в сградата ще се осъществява от западния вход (с естакадата).

3. Учениците трябва да са задължително с маски през целия период на провеждане на олимпиадите.

4. Няма да се допускат в сградата ученици с грипоподобни симптоми и температура.

5. За олимпиадата по математика учениците да си носят син химикал, молив, чертожни инструменти.

6. За олимпиадата "Знам и мога" - син химикал.

На 08 януари 2021 г. от 14:00 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за записване в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2021/2022 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

 

През учебната 2021/2022 година в V клас учениците ще се обучават в:

- паралелка с разширено изучаване на математика

- паралелка с разширено изучаване на български език и литература

- паралелка с разширено изучаване на английски език.

 

За разпределението в съответните паралелки на настоящите ученици от ОУ "Черноризец Храбър" или прием на нови ученици ще бъдат прилагани критериите, с които можете да се запознаете ТУК