Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Уважаеми ученици и родители,

Със заповед на министъра на здравеопазването са прекратени учебните занятия до 29.03.2020 г.

Всички преподаватели в училище са с готовност за  организиране на дистанционно обучение и консултации чрез:

  • https://app.shkolo.bg/ - електронния дневник на училището;
  • Групите на класовете, създадени в социалните мрежи;
  • Личните електронни пощи на ученици и родители.

На 16.03.2020 г. ще бъде изготвен график и указания за онлайн обучението на учениците, с който ще бъдете запознати чрез Школо.

За въпроси и допълнителни указания се обръщайте към класните ръководители.

 

Информация и препоръки за превенция на коронавирус Covid -19:

 

   С резултатите от Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" можете да се запознаете тук.

  Със заповед на Кмета на Община Варна дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. включително са обявени за неучебни дни на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и докладна записка № РД20005237ВН/11.03.2020г. от директора на дирекция „Образование и младежки дейности“.

   Във връзка с обявената грипна ваканция в цялата страна до 11.03.2020 г., срокът за публикуване на резултатите на учениците от зимния кръг на състезанието "Решаването на задачи е лесно" се удължава до 17.03.2020 г.

Трети март! Преславен ден!

Празник скъп на свободата.

Нека погледа сведем

и целунем знамената!

       В навечерието на Националния празник на Република България- 3-ти март, най- малките възпитаници на ОУ “Черноризец Храбър“ - децата от подготвителна група, представиха пред своите родители и гости спектакъла “Моята България“.

      В стихове, песни и танци, децата разказаха за красивата природа на нашата Родина, за нейното славно минало, за великите българи в нашата история. С изпълненията си те ни напомниха, че трябва да се сме горди, че сме българи!

      Най- голямата награда за представянето им, бяха сълзите от радост в очите на техните родители.

       Празникът е пример за децата -  опознавайки България да я обичат и да я носят винаги в сърцата си, където и да са по света!