Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   „Четенето на книги е разговор с най-добрите умове на отминалите времена, и то разговор, в който те ни споделят своите най-добри мисли.“ - Декарт

   В световния ден на книгата, 23 април 2020 година, в условията на учебен процес от разстояние, учениците от 3-а клас, под ръководството на своите любими учители Люба Байрактарова и Радина Николова, проведоха един по-различен час по български език и литература на тема "Отговарям на въпрос с факти от нехудожествен текст" като използваха интересни факти за сладоледа. Творческият завършек на този урок се превърна в истински красив шедьовър - изработване на 3D сладолед от подръчни материали в домашни условия. 

В условията на обучение от разстояние в електронна среда нека повишим информираността си за опасностите в интернет и защитата на личните ни данни.

 

 

Твоите лични данни и интернет - съвети за деца от КЗЛД

 

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ДНИ

С КРАСОТАТА, СЪТВОРЕНА

ОТ УЧЕНИЦИТЕ НИ!

Нека възкресим вярата

в доброто и човечността

и да отворим сърцата си

за прошката и любовта!

 

 

 

 

   ОУ "Черноризец Храбър" осигурява дистанционна форма на психологическа подкрепа за учениците, родителите и учителите чрез споделяне на полезни материали и публикации свързани с възрастовите особености на личностното развитие на учениците и  психологическите нагласи и адаптация към социална изолация и общуване в нова безконтактна среда в условията на извънредно положение в страната.

 

За дистанционни психологически консултации на ученици, родители и учители:

Галин Ников - педагогически съветник в училище - ел.поща: тел. 0888-349-562

от 9:00 ч. до 15:00 ч.

 

   Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. 

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13.00 ч. – 15.00 ч.; 0882 567 038


Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10.00 ч. -  12.00 ч.;

e-mail: ;  0887-498-047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
всеки понеделник и четвъртък от 9.00 - 13.00 ч.
e-mail: ; 0885-911-728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Уважаеми ученици,

 

Времето извън класните стаи не трябва да снижава образователната ви активност и мотивираност. Ще продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи от учителите, които ще получавате по електронен път чрез електронния дневник Школо https://app.shkolo.bg/ и създадените групи в социалните мрежи. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена. 

Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!

 

Уважаеми родители,

Следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.  

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Бъдете наши партньори! Нека работим в екип в името на израстването на децата – физическо, личностно, гражданско!

 

ОТ 16.03.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) СЕ ВЪВЕЖДА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

 

За ученици начален етап -  I - IV клас:

  • За учебните предмети от седмичното разписание за деня чрез Школо се изпращат електронни ресурси с план и задачи за изпълнение до ученици/родители в следния график:

     09:00 - 09:20                    13:00 - 13:20

     09:30 - 09:50                    13:30 - 13:50

     10:00 - 10:20                    14:00 - 14:20   

  • При необходимост от конферентни връзки, предаване на живо, класните ръководители съгласуват с родителите време и място на провеждане.
  • В създадените групи на паралелките се споделят електронни ресурси,  провеждат се дискусии и  се търси обратна връзка с учениците/родителите.

 

За ученици прогимназиален етап V-VII клас:

  • График за осъществяване на онлайн обучение с учениците V-VII клас:

     09:00 - 09:30                    13:00 - 13:30

     09:40 - 10:10                    13:40 - 14:10

     10:20 - 10:50                    14:20 - 14:50

     11:00 - 11:30

  • В посочените часове учениците получават ресурси от своите учители по учебните предмети за деня, съгласно седмичното разписание чрез Google Classroom.
  • Учениците разглеждат, обсъждат, реализират и връщат готови задания.
  • За целта е необходимо осигуряването на онлайн присъствието на учениците, което се отчита чрез участието им в онлайн уроците в реално време, времето на отваряне и отговаряне на писма, коментари и конферентни връзки.

 

За въпроси и допълнителна информация се обръщайте към класните ръководители или пишете на имейла на училището:

 

Заедно можем да се справим!