Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Четенето е свобода, а свободата отговорност!

   ОУ "Черноризец Храбър" - Варна благодари на Студентски съвет към ВСУ "Черноризец Храбър" за подарената къщичка за книги като част от кампанията "Свободни библиотеки - къщички за книги".

Учениците посрещнаха къщичката с ентусиазъм и вече активно разменят книги чрез нея.

 

На 14.02.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе олимпиада по български език и литература за ученици от V, VI, VII клас.

Времетраене:

- V, VI клас - 2 часа

- VII клас - 3 часа

1. Учениците трябва да са в училище в 8.40 ч. 

2. Влизането в сградата ще се осъществява от западния вход (с естакадата).

3. Учениците трябва да са задължително с маски през целия период на провеждане на олимпиадата.

4. Няма да се допускат в сградата ученици с грипоподобни симптоми и температура.

5. Учениците да си носят само син химикал.

 

Междусрочна ваканция - 03.02.2021 г.

 

Начало на 2-ри учебен срок на 2020/2021 година - 04.02.2021 г. със седмично разписание за 2-рия срок, достъпно в електронен дневник https://app.shkolo.bg/, по следния график:

 

1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

 

2. Присъствено обучение за прогимназиален етап (V, VI, VII клас) от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. при спазване на следния график:

 

  • VII клас - от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. вкл.
  • V клас - от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл.
  • VI клас - от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл.

 

В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище.

С резултатите от състезанието можете да се запознаете ТУК.

В случай на забравен фиктивен номер, се обръщайте към класните ръководители.

Резултатите на учениците от 4 клас от олимпиадата можете да видите ТУК.

Резултатите са с фиктивни номера, които са получили учениците от класните си ръководители. За по-лесна ориентация кой фиктивен номер за кое състезание е,  фиктивните номера за олимпиадата по математика започват с "ОМ..."

Родител, който желае да разгледа работата на детето си, може да го направим в зам. дирекция след предварителна уговорка по телефона за определяне на ден и час.

Поздравления за всички участници и честито на всички класирани за Областен кръг!