С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2019/20120 година можете да се запознаете в следните секции:

 

- паралелка с усилено изучаване на математика

- паралелка с усилено изучаване на английски език

- паралелка с усилено изучаване на ИТ

 

  Класирането е временно и подлежи на промяна при движението на ученици в периода за записване.

     Първо класиране на приетите деца в I-ви клас за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.

    На 5-ти юни 2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща само за VII клас във връзка с провеждане на национално външно оценяване по БЕЛ и математика за учениците от VII клас.

21 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

22 май - Спортен празник - организиране на спортни дейности по класове

 

23 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

24 май - Участие в общоградското шествие. Сборен пункт - в 10.00 ч. до модна къща "Галатея"

 

27 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент

 

28 май - Възстановяване на учебните занятия съгласно седмичното разписание.

    ОУ "Черноризец Храбър" обявява прием на деца в една подготвителна група за учебната 2019/2020 година. С условията за прием в ПГ можете да се запознаете тук.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи