Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Съгласно Заповед № РД 09-856/09.04.2021 г. на МОН, организацията на учебния процес за периода - 12.04.2021 г. - 30.04.2021 г. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се осъществява по следния график:

   1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

   2. Присъствено обучение за V и VII клас от 12.04.2021г. до 30.04.2021г. по следния график:

  • VII клас - от 12.04.2021 г. до 23.04.2021г. вкл.
  • V клас - от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл.

   В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда с продължителност на учебния час - 30 минути.

   Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

   Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище. За учениците от прогимназиален етап маските са задължителни и в класните стаи и кабинети.

    Съгласно Заповеди с номера №РД 01-194/30.03.2021 г. на МЗ и №РД 09-798/31.03.2021 г. на МОН, за периода 01.04.2021 г. - 02.04.2021 г. включително,  учебният процес ще се осъществява, както следва:

      - Подготвителна група - Педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда Google Classroom, доколкото и ако е възможно, с участието на родителите. Продължителността на педагогическото взаимодействие не може да надвишава 30 минути дневно.

     - I - VII клас - Продължава обучението от разстояние в електронна среда Google Classroom съгласно седмичното разписание и създадената от учителите в начален етап организация за синхронно обучение.

 

   Пролетна ваканция за всички деца и ученици - от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

        Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-01-173/ 18.03.2021 на МЗ,  от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, обучението за всички деца и ученици от ПГ, I-ви до VII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда - Google Classroom според седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

  

    Учебният ден за ПГ, I-II клас започва в 8:30 ч.

    Учебният ден за III, IV, V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

    Продължителност на часовете:

      ПГ, I - IV клас - 20 мин. - асинхронно и синхронно обучение

      V - VII клас - 30 мин. - синхронно обучение

 

  Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

  

Дневен режим за периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

 

                   5-7 клас 

       3-4 клас 

      ПГ, 1-2 клас 

 1 час

  08,00 – 08,30 ч.

  08,00 – 08,20 ч.

  08,30 – 08,50 ч.

 2 час

  08,50 – 09,20 ч.

  08,50 – 09,10 ч.

  09,15 – 09,35 ч.

 3 час

  09,40 – 10,10 ч.

  09,40 – 10,00 ч.

  10,00 – 10,20 ч.

 4 час

  10,40 – 11,10 ч.

  10,40 – 11,00 ч.

  10,55 – 11,15 ч.

 5 час

  11,30 – 12,00 ч.

  11,30 – 11,50 ч.

  11,40 – 12,00 ч.

 6 час

  12,20 – 12,50 ч.

  12,20 – 12,40 ч.

  12,25 – 12,45 ч.

 7 час

  13,10 – 13,40 ч.

  13,10 – 13,30 ч.