Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

На 4-ти ноември 2019 г. (понеделник) във връзка с провеждане на балотаж в гр. Варна се въвежда следната промяна в дневния режим на учебните занятия в ОУ "Черноризец Храбър":

Начало на учебния ден - 10.00 ч.;

Край на учебния ден -  17.30 ч. за целодневна организация I - IV клас.

Часовете са с продължителност 25 мин., както следва:

 

1 час

10.00 – 10.25

2 час

10.35 – 11.00

3 час

11.10 – 11.35

4 час

11.45 - 12.10

5 час

12.20 – 12.45

6 час

12.55 – 13.20

7 час

13.30 – 13.55