Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

        Уважаеми родители и ученици,

 Съгласно заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на МЗ,  от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително, обучението за всички деца и ученици от ПГ, I-ви до VII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда - Google Classroom според седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

   

 

  Учебният ден за ПГ, I-II клас започва в 8:30 ч.

  Учебният ден за III, IV, V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

  Продължителност на часовете:

      ПГ, I - IV клас - 20 мин. - асинхронно обучение

      V - VII клас - 30 мин. - синхронно обучение

 Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

  

Дневен режим за периода 30.11. - 21.12.2020 г.

 

                   5-7 клас 

       3-4 клас 

      ПГ, 1-2 клас 

 1 час

  08,00 – 08,30 ч.

  08,00 – 08,20 ч.

  08,30 – 08,50 ч.

 2 час

  08,50 – 09,20 ч.

  08,50 – 09,10 ч.

  09,15 – 09,35 ч.

 3 час

  09,40 – 10,10 ч.

  09,40 – 10,00 ч.

  10,00 – 10,20 ч.

 4 час

  10,40 – 11,10 ч.

  10,40 – 11,00 ч.

  10,55 – 11,15 ч.

 5 час

  11,30 – 12,00 ч.

  11,30 – 11,50 ч.

  11,40 – 12,00 ч.

 6 час

  12,20 – 12,50 ч.

  12,20 – 12,40 ч.

  12,25 – 12,45 ч.

 7 час

  13,10 – 13,40 ч.

  13,10 – 13,30 ч.