Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

„Уважението към другите прави света по-добър“ - Виктор Юго

   На 12.12.2019 г. в ОУ "Черноризец Храбър" се проведе съвместен урок между учениците от  III-в клас с класен ръководител Йордана Вичева и деца от Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст".
   Интерактивният час започна с приятелски поздрав и дружно пеене на "Зимна песничка" под музикален съпровод на пиано с г-жа Таисия Лазарова. Със ставане на крака всички заедно изпяха и химна на България. В приятелска атмосфера часът продължи с:

  1. Разделяне на участниците на групи.
  2. Раздаване на роли в групата.
  3. Получаване на практическа задача и материали за нейното реализиране.

   Децата работеха в подкрепяща среда. Взаимно демонстрираха желание и умения за сътрудничество, основано на уважение към природата на другите, търпимост и благоразумие, приемане на различията и готовност за взаимни отстъпки и подкрепа. В края на часа, учениците направиха изложба с готовите продукти, размениха си подаръци, повеселиха се заедно и си взеха довиждане.

 

Повече снимки от урока можете да видите в галерията.