Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Във връзка със задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия до 07 февруари 2020 г. включително.

 

Датата за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна не се променя.

 

Учебните занятия се възстановяват на 10.02.2020 г. (понеделник) със седмичното разписание за II-ри срок.