Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

    На 24 април english.png2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе  състезание по английски език "English is Fun" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в паралелка с усилено изучаване на английски език в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър".

    С регламента на състезанието и критериите за прием в паралелка с английски език можете да се запознаете тук.