Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

                                    

   Родителска среща за Подготвителна група и I-ви клас за учебната 2019/2020 година ще се проведе на 09.09.2019 г. (понеделник) от 18.00 ч.

 

   Родителска среща за всички останали класове (II - VII клас) ще се проведе на 10.09.2019 г. (вторник) от 18.00 ч.