Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

    На 5-ти юни 2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща само за VII клас във връзка с провеждане на национално външно оценяване по БЕЛ и математика за учениците от VII клас.