На 20-ти юни 2018 година от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за приетите в I-ви клас ученици за учебната 2018/2019 година.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи