Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

    С резултатите от състезанието по англисйки език "English is fun" можете да се запознаете ТУК.

    В случай на забравен фиктивен номер се обръщайте към класните ръководители.