Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

С резултатите от състезанието можете да се запознаете ТУК.

В случай на забравен фиктивен номер, се обръщайте към класните ръководители.