Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

     Първо класиране на приетите деца в I-ви клас за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.