Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

     От 14 януари 2019 г. (понеделник) учебните занятия в ОУ "Черноризец Храбър" ще започват от 8.00 ч. при следния дневен режим:

 

I - II клас

III - VII клас

1 час

8.00 – 8.35

1 час

8.00 – 8.40

2 час

8.50 – 9.25

2 час

8.50 – 9.30

3 час

9.40 – 10.15

3 час

9.40 – 10.20

10.15 – 10.40 – голямо междучасие

10.20 - 10.40 - голямо междучасие

4 час

10.40 - 11.15

4 час

10.40 - 11.20

5 час

11.30 – 12.05

5 час

11.30 – 12.10

6 час

12.20 – 12.55

6 час

12.20 – 13.00

   

7 час

13.10 – 13.50

 

С пълното съдържание на дневния режим можете да се запознаете тук.