Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   На 10 април 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Пролетно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.