Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Списък с приети деца в Подготвителна група на ОУ "Черноризец Храбър" за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.

 

Родителска среща ще се проведе на 20-ти юни от 18.00 ч.