Разпределението по паралелки на приетите деца в I-ви клас за учебната 2018/2019 година можете да видите ТУК.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи