Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2019/2020 година съгласно критерии за прием и желания можете да видите, както следва:

V-a клас - математика

V-б клас - английски език

V-в клас - информационни технологии

  При освобождаване на места в паралелките редът за прием ще се определя съгласно критериите за прием независимо от кое училище са кандидатите.

    Обявяването на свободни места след второ класиране е на 8-ми юли 2019 г. съгласно Условия и график за прием в V клас.

    Първата родителска среща ще се проведе на 10 септември 2019  година.