Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

  Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2018/2019 година съгласно критерии за прием и желания можете да видите, както следва:

V-a клас - математика

V-б клас - английски език

V-в клас - информационни технологии

   Ученици от други училища могат да получат служебни бележки, че са приети в ОУ "Черноризец Храбър" от 28.06.2018 г. Краен срок за прием на удостоверения за преместване за ученици от други училища е съгласно график на дейностите по прием в V клас.

    Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" се считат за записани и не е необходимо ново записване за V клас.

   Подаването на заявления от класираните по 2-ро и 3-то желание за избираеми учебни часове и факултативни учебни часове ще се осъществи на първата родителска среща на 10 септември 2018  година.