Разпределението по паралелки на приетите деца в I-ви  клас за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.

    Родителска среща - 20-ти юни 2019 година от 18.00 ч.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи