Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-ви клас

   В ОУ "Черноризец Храбър" за учебната 2020/2021 година ще бъдат приети в I-ви клас 96 деца, разпределени в четири паралелки. С условията и графика за онлайн кандидатстване можете да се запознаете тук.

     Стартът за регистрация на заявления е на 02.06.2020 г. от 10:00 ч. 

Подготвителна група

    В ОУ "Черноризец Храбър" през учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 23 деца в една подготвителна група (ПГ) - 6 годишни, целодневна организация. С условията за прием в ПГ и ръководството за родители за работа с електронната система за кандидатстване можете да се запознаете тук.

   Очаква се системата за онлайн прием да бъде готова до 25.05.2020 г. Следете сайта за актуална информация. 

   Стартът за регистрация на заявления е на 01.06.2020 г. от 10:00 ч.