Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

    ОУ "Черноризец Храбър" обявява прием на деца в една подготвителна група за учебната 2019/2020 година. С условията за прием в ПГ можете да се запознаете тук.