Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

 

  С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2019/20120 година можете да се запознаете в следните секции:

 

- паралелка с усилено изучаване на математика

- паралелка с усилено изучаване на английски език

- паралелка с усилено изучаване на ИТ

 

  Класирането е временно и подлежи на промяна при движението на ученици в периода за записване.