Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Коледна ваканция - 21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

Учебните занятия се възстановяват на 06.01.2020 г.