Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

   Съгласно заповеди с номера № РД-01-786/11.03.2021 г. на РЗИ - Варна, № РД-09-619/12.03.2021 г. на МОН се преустановяват присъствените учебните занятия за VI и VII клас за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

   Учениците от V клас продължават обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до 17.03.2021 г. включително.

    Продължителност на учебните часове в ОРЕС за V-VII клас - 30 мин.

   Учениците от I - IV клас продължават присъствено обучение в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.

    Маските за учениците са задължителни в общите помещения в училище.