Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Съгласно Заповед № РД 01-274/29.04.2021 г. на МЗ, организацията на учебния процес за периода - 01.05.2021 г. - 28.05.2021 г. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се осъществява по следния график:

   1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

   2. Присъствено обучение за V, VI, VII клас от 01.05.2021г. до 28.05.2021г. по следния график:

  • V клас - от 05.05.2021г. до 14.05.2021г. вкл.
  • VI клас - от 10.05.2021 г. до 28.05.2021г. вкл.
  • VII клас - от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл.

   В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда с продължителност на учебния час - 30 минути.

   Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

   Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище. За учениците от прогимназиален етап маските са задължителни и в класните стаи и кабинети.

  

    На 10 май 2021 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе състезание по английски език "English is fun" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за записване в Vи клас в ОУ "Черноризец Храбър" - Варна за паралелка с усилено изучаване на английски език - учебна 2021/2022 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

 

      Начална дата за прием в Подготвителна група - 10.05.2021 г. от 10.00 ч. С условия и график на дейностите за прием в ПГ можете да се запознаете ТУК.

     Начална дата за кандидатстване за прием в I-ви клас - 01.06.2021 г. от 10:00 ч. С условия и график на дейностите за прием в I-ви клас можете да се запознаете ТУК.

   На 28 април 2021 г. от 14:00 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Пролетно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за записване в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър" - Варна за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2021/2022 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

   Съгласно Заповед № РД 09-856/09.04.2021 г. на МОН, организацията на учебния процес за периода - 12.04.2021 г. - 30.04.2021 г. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се осъществява по следния график:

   1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

   2. Присъствено обучение за V и VII клас от 12.04.2021г. до 30.04.2021г. по следния график:

  • VII клас - от 12.04.2021 г. до 23.04.2021г. вкл.
  • V клас - от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. вкл.

   В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда с продължителност на учебния час - 30 минути.

   Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

   Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище. За учениците от прогимназиален етап маските са задължителни и в класните стаи и кабинети.