На 17 февруари 2020 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2020/2021 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

Във връзка със задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия до 07 февруари 2020 г. включително.

 

Датата за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна не се променя.

 

Учебните занятия се възстановяват на 10.02.2020 г. (понеделник) със седмичното разписание за II-ри срок.

 

    Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително са обявени за неучебни - грипна ваканция във връзка с решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ Варна (Протокол № 1) от 27.01.2020г. и издадена Заповед на директора на ОУ "Черноризец Храбър" - Варна.
        05.02.2020 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.
       
       Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г. в 08.00 ч. със седмично разписание за II-ри срок.
 

  "Насилието е оръжието на слабите, ненасилието - на силните" Махатма Ганди

   Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна, обединени от общата цел да кажат  "НЕ на насилието във всичките му форми и прояви", изразиха своята позиция чрез рисунки в часовете по изобразително изкуство. Един проект от План за превенция на агресията  в ОУ "Черноризец Храбър",  под ръководството на Галин Ников - педагогически съветник и Десислава Славова - ст. учител по изобразително изкуство и технологии в училище, успешно реализиран чрез нагледната представа на учениците от V и VI клас за добро и зло, за тъмната и светла страна на човешката природа и възможностите за справяне с насилието. 

    

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи