Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

I-ви учебен срок на учебната 2021/2022 година в сила от 15.09.2021 г.

Информация за графиците за контролни и класни работи можете да получите от електронния дневник на училището.

 

II-ри учебен срок на учебната 2021/2022 година в сила от 07.02.2022 г. 

 

 

Информация за графиците за контролни и класни работи можете да получите от електронния дневник на училището.
 

 


Документите се отварят с Adobe Reader.  Adobe Reader можете да инсталирате от тук. GetAdobeReader icon