Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

Информация за проекта в сайта на МОН