Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Състав на Обществен съвет:

Председател: Мариан Терзиев

Представител на Община Варна: Радка Радославова

Членове: Нойо Ноев

                  Велин Стратев

                  Соника Дертлийска

                  Красимира Петрова

                  Теменуга Колева

 За контакти: