Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

Основно училище "Черноризец Храбър"


Адрес:

ул. "Студентска" №1

9010 гр. Варна

Работно време на канцелария с граждани:

от понеделник до петък:

8:30 - 11:00; 13:00 - 15:00

Приемно време на директор:

Вторник - 8:30 - 10:30

Телефони за контакт:

Администрация, счетоводство, канцелария: 052303230

Дирекция, зам.-дирекция: 052303284

Ел. поща:

Интернет страница: https://www.chernorizets.com/

Контакт с фирмата за поръчка на униформи - тел.: 052 370-780


Ние се намираме тук:

 

 

Последвайте ни в социалните мрежи: