Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

Материали от сайта се публикуват само след предварително съгласие от ръководството на ОУ "Черноризец Храбър". Всички авторски права са запазени.

 

Този сайт не събира и не обработва лични данни.

 

Сайтът е изграден с помощта на Joomla!

Графично оформление с помощта на Beautiful-Templates.com

Графични елементи и икони от Dave Gandy на www.flaticon.com лицензирани под CC 3.0 BY

 

Валиден CSS!