Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Ръководство

Директор - Соня Стоянова

Зам.-директор учебна дейност - Даниела Панова-Пенкова

Зам.-директор административно-стопанска дейност - Милен Георгиев

 

Подготвителна група

Мая Сиракова - старши учител

Нина Начева - учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители

Йордана Вичева - главен учител

Веселин Семерджиев - старши учител по ФВС

Весислава Ламбова - учител по английски език

Виолина Миланова - старши учител

Георги Зашев - старши учител
Грета Георгиева - старши учител

Диана Димова - старши учител

Елена Величкова - учител

Зинаида Велева - старши учител

Иванка Събева - старши учител

Лина Салем - учител

Люба Байрактарова - старши учител

Маноела Иванова - старши учител

Мима Димитрова - старши учител
Петя Горанова - старши учител

Радина Николова - учител

Радослава Николова - старши учител

Светлана Бъчварова - старши учител

Светлана Евтимова - старши учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители целодневна организация

Атанас Велев - учител

Валентина Дечева - учител

Валентина Суйчуклиева - старши учител

Венета Христова - старши учител

Виолета Кордова - учител

Детелина Маринова - старши учител

Елена Божкова - учител

Зои Кирякова - старши учител

Кремена Симеонова - учител
Мариянка Тодорова - старши учител
Нона Янкова - старши учител

Петранка Стефанова - старши учител

Петя Панайотова - старши учител

Силвия Абаджиева - учител

Теодора Дичева - учител

 

Учители - Прогимназиален етап

Биляна Койчева - учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Железова - старши учител по английски език

Валентина Томова - старши учител по химия и биология

Виктория Пенкова - старши учител по музика

Даниела Пенкова - зам. директор УД, преподавател по ИТ и математика

Десислава Славова - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Димчо Радев - старши учител по физическо възпитание и спорт
Капка Савова - старши учител по математика и физика
Мария Василева - старши учител по математика и ИТ

Петкана Попова -  старши учител по математика

Полина Александрова - учител по български език и литература

Росица Янкова - старши учител по история и география

Светла Златанова - учител по български език и литература

Соня Стоянова - директор, преподавател по физическо възпитание и спорт

Таня Дечева - старши учител по английски език

Цветослава Добринова - старши учител по български език и литература

 

Педагогически съветник

Георги Пенев

 

Ресурсен учител

Миглена Господинова

 

Администрация

София Катрева - главен счетоводител

Даниела Душкова - домакин

Магдалена Стоянова - технически секретар

Мария Георгиева - завеждащ административна служба