Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

Отборът по шахshah zonalмат на ОУ "Черноризец Храбър" се класира на ПЪРВО място и в Зоналните ученически игри -  2013/2014 г., които се проведоха на 16.04.2014г. в гр. Шумен.