Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

    Михаил Денчев от IV - в клас спечели 2-ро място в областния кръг на националното състезание "Знам и мога".

    Поздравления и смело напред към бъдещи успехи в науката!