Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

    Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" спечелиха първо място в конкурса "Моята екологична ваканция" по проект на Министерство на здравеопазването "Околна среда - здраве". В конкурса взеха участие ученици от 1-б, 3-б, 3-г, 4-а и 5-б клас. На официална церемония в РЗИ - гр. Варна на участниците бяха връчени награди за достойно представяне.